Strona glowna

Strona glowna

Nasze zdrowie to stan fizycznego, umysłowego i społecznego pełnego dobrostanu. Jeżeli któreś z tych trzech rzeczy zostaje naruszone, to znaczy, że nie jesteśmy całkowicie zdrowi. Ta definicja jest inna od naszego pojmowania bycia zdrowym na co dzień. Traktujemy, że jesteśmy zdrowi jeżeli nie jesteśmy chorzy, ani niepełnosprawni.

Wyróżniamy cztery elementy zdrowia:

zdrowie fizyczne – jest to prawidłowe funkcjonowanie organizmu, narządów, układów. Jest to zdrowie, o którym najczęściej mówimy.

zdrowie psychiczne – w jego skład wchodzi zdrowie emocjonalne oraz zdrowie umysłowe, czyli zdolności do rozpoznawania emocji, logicznego myślenia, radzenia sobie ze stresem, napięciem itp.

zdrowie społeczne – są to relacje z innymi ludźmi, ich nawiązywanie, podtrzymywanie, rozwijanie . Jeżeli nie potrafimy tego robić, to też jest pewnego rodzaju choroba, niepełnosprawność.

zdrowie duchowe – są to sprawy związane z religijnością, wierzeniami, a u ludzi nie wierzących z ich zbiorem zasad, zachowań.

Artykuł dzięki: