Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna, to jedna z metod zapobiegania serwis telefonów komórkowych wrocław chorób poprzez ich wczesne wykrycie, a następnie leczenie. Wyróżnia się następujące fazy profilaktyki zdrowotnej:

profilaktyka wczesna – utrwalanie wzorców zdrowego stylu życia

profilaktyka pierwotna (faza I) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka

profilaktyka wtórna (II faza) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej szybkie wykrycie i lecenie

III faza profilaktyki – zahamowanie postępu choroby i ograniczenie powikłań.

Artykuł dzięki: