Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne to dziedzina nauki, która zajmuje się zdrowiem na poziomie populacji ludzkie. Jest to nauka, która zajmuje się zapobieganiem choroby, przedłużaniem życia ludzkiego, promowania zdrowia i sprawności fizycznej. Zdrowie publiczne to wysiłki poniesione na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenie zasad higieny osobistej, organizowanie służb medycznych.Deskmar Promotion

Podstawowe funkcje, jakie spełnia zdrowie publiczne to:

monitoring, ewaluacja i analiza systemu zdrowia,

nadzór epidemiologiczny oraz badanie i zawalczenie zagrożeń dla zdrowia publicznego http://dotsplanet.pl/tag-produktu/posciel-220×200/,

promocja zdrowia,

rozwój polityki zdrowotnej,

umacnianie prawodawstwa zdrowotnego,

promocja równego dostępu do świadczeń zdrowotnych,

rozwój kadr i szkoleń w dziadzinie zdrowia publicznego,

badania naukowe w zakresie zdrowia publicznego

zmniejszenie niekorzystnego wpływu na zdrowie w nagłych sytuacjach i katastrofach.

Organizacje światowe, które działają w dziedzinie zdrowia publicznego:

Światowa Organizacja Zdrowia,

Globalny Fundusz do Zwalczenia AIDS, gruźlicy i malarii

Globalny Sojusz na Rzecz Szczepionek i Szczepień

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS.

Artykuł dzięki: